Vår 2021

BrÖtz streaming no.33 YouTube : brotzbrotzbrotz 17/3 8pm

Bromander-Jonsson-Küchen

Ville Bromander * bas
Anton Jonsson * trum
Martin Küchen * träblås

Helt. 100% halvt. 100% Improviserad musik som alltid. nej. aldrig (aldrig) förut. Alltid!