Lindha Kallerdahl – sång
Fabian Kallerdahl – paino
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Lindha och Fabian väver samman improvisationer och originalkompositioner. De har spelat tillsammans i 20 år och kan varandra utan och innan. Lindha är ett landmärke i svensk improvisationskonst och Fabian är en av våra mest namnkunniga jazzmusiker i sin generation.