Om Brötz

Om

Jazzklubben Brötz i Göteborg är en av Sveriges ledande scener för improviserad musik. Brötz har de senaste 25 åren bedrivit en kontinuerlig konsertverksamhet bestående av två akter en kväll i veckan.

Brötz är en scen som inte värjer för nyskapande och utmanande kulturyttringar. Fokus för verksamheten ligger på improvisationsmusik, emellertid innefattar Brötz även andra konstnärliga uttryck såsom poesi, måleri och teater.

Brötz har fått resonans hos såväl kulturälskande Göteborgare och inom nationella och internationella musikerkretsar. Improvisationsmusiker från världens alla hörn vill idag framträda på Brötz.

Brötz arrangerar konserter utifrån den konstnärliga kvalitén på musiken.