Höst 2020

BrÖtz Distant Filming no.1 Nesodden Norway – Lindegård/Bergstrøm 16/12 8:30pm

BrÖtz Distant Filming no.1 Nesodden Oslo Lindegård/Bergstrøm

Youtube: brotzbrotzbrotz
16/12 8:30pm

Oda Øverbø Lindegård – Dans
Ferdinand Bergstrøm – Gitar

Lindegård/Bergstrøm er et tverrkunstneriske samarbeid mellom danser Oda Øverbø Lindegård og gitarist Ferdinand Bergstrøm. Sammen jobber de med mystikken i det improviserte og det abstrakte språket som oppstår mellom lyd og bevegelse. Duoen har bygget mye av sitt repertoar utendørs både i estetisert og villere natur, gjennom stedsspesifikt arbeid. Disse erfaringene gir samarbeidet interessante perspektiver når det så plasseres inn i andre kontekster.